O nás

Naším cílem je aktivizace a podpora rozvoje osobnosti seniorů, zejména realizace projektu „Senioři bez hranic“, volnočasové aktivity pro seniory, poradenská činnost pro seniory, společenské a kulturní akce, propagační a popularizační činnost, spolupráce s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi.

Stanovy SbH, z.s

Výroční zpráva 2018 a účetní závěrka

Výroční zpráva 2017 SbH a účetní závěrka

Výroční zpráva 2016 SbH + účetní závěrka

Výroční zpráva 2015 Senioři bez hranic

Výroční zpráva 2014 SbH