Spolek PROFINGRAM

1)název organizace

Spolek PROFINGRAM

Logo Spolek PROFINGRAM

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Šárka 3479/15, 796 01 Prostějov,

http://www.spolekprofingram.cz/

Ing. Jaroslav Kuboš

Jaroslav.kubos@profingram.cz

3) krátký popis činnosti organizace

Účelem spolku je zvyšování finanční gramotnosti v České republice. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: – pořádání seminářů, přednášek a akcí směřujících především k vzdělávání a osvětě ve vztahu k zvyšování finanční gramotnosti, – vzdělávání v oblasti nakládání s penězi, – propagace aktivit spolku a osvěta spočívající v např. pořádání kulturních akcí a informování veřejnosti o finanční gramotnosti, – vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, – poradenské a konzultační činnosti.

4) aktivita – název

S penězi je to těžký, ale bez nich to nejde

5) aktivita – popis

V první přednášce se účastníci zábavnou formou seznámí se základními informacemi k:

·         finančním produktům,

·         k čemu slouží finanční produkty,

·         proč je důležité číst.

Přednáška bude zaměřena na praktické shrnutí  nejběžnějších, ale i méně známých finančních produktů  a praktické informace o nich.

Na akci je nutné se přihlásit předem!