Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s.

1)název organizace

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.

logoOUN

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Jungmannova 972/25

Olomouc 779 00

ounol@ounol.cz

Jana Grohmannová, tel. 774 585 225

3) krátký popis činnosti organizace

OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Našim posláním je pomoc a podpora všech osob se sluchovým postižením. Poskytujeme sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), pořádáme kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, provozujeme kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízíme pronájem místností pro jiné organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizujeme vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

4) aktivita – název

 Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením

5) aktivita – popis

Náplň přednášky:

–          problematika sluchového postižení, komunikační systémy;

–          komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka neslyšících;

–          zásady komunikace s osobou se sluchovým postižením bez tlumočníka;

–          možnost komunikace s neslyšícím lektorem;

–          seznámení s vybranými základními znaky znakového jazyka neslyšících;

Na akci je nutné se přihlásit předem!