Ministerstvo práce a sociálních věcí

1) název organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

https://www.mpsv.cz/cs/2856

Kontaktní adresa pracoviště: Bc. Václav Zatloukal

vaclav.zatloukal@mpsv.cz

Tř. Kosmonautů 8,  772 00 Olomouc

3) krátký popis činnosti organizace

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika,sociální pojištění , oblast zaměstnanosti , pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

4) aktivita – název

Den otevřených dveří seniorské kanceláře

4) aktivita – popis

Seznámení s projektem: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Na akce je nutné se přihlásit předem!