Lanové centrum PROUD, z.s.

1)název organizace

Lanové centrum PROUD, z.s.

LOGO_LANOV__CENTRUM (1)

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Na střelnici 48, 772 00 Olomouc, http://www.lanovecentrum.cz/cs/olomouc/

Iva Petrušková 605 215 348, olomouc@lanovecentrum.cz

3) krátký popis činnosti organizace

Cílem sdružení je aktivně ovlivňovat životní styl člověka, s pozitivním působením na jeho zdraví. Podporovat alternativní formy vzdělávání a sociálně osobnostní rozvoj. Z tohoto důvodu chceme vytvářet, realizovat a metodicky rozvíjet výchovné a rekreační aktivity v přírodě.

4) aktivita – název

Lanové aktivity

5) aktivita – popis

Aktivity na zemi, nízké lanové aktivity a vysoké lanové aktivity. Účastníci musejí být ve sportovním oblečení.

Na akci je nutné se přihlásit předem!