Centrum pohybu

1) název organizace

o.s. Centrum pohybu

logo_CP_p_black

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Janského 24, Olomouc-Povel

www.centrumpohybuol.cz

Lenka Fasnerová

tel. 774004641

3) krátký popis činnosti organizace

Pohybové aktivy pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti – FITNESS BEZ HRANIC

4) aktivita – název

Nordic walking + cvičení v přírodě

5) aktivita – popis

Nordic walking a cvičení  – aktivita, která rozhýbe opravdu každého. Zvládneme nejen základy severské chůze s holemi, ale naučíme se i důležitá kompenzační cvičení. Hole zapůjčíme. Nutná rezervace místa.

Startujeme z Centra pohybu, ul. Janského 24