Centrum pohybu

1) název organizace

o.s. Centrum pohybu

logo_CP_p_black

2) sídlo, kontakty, webová stránka, jméno kontaktní osoby

Janského 24, Olomouc-Povel

www.centrumpohybuol.cz

Lenka Fasnerová

tel. 774004641

3) krátký popis činnosti organizace

Pohybové aktivy pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti – FITNESS BEZ HRANIC

4) aktivita – název

Nordic walking + cvičení v přírodě

5) aktivita – popis

Centrum Pohybu nabízí několit moderních pohybových aktivit. Sledujte kalendář akcí.

 

Na všechny aktivity je nutné se přihlásit předem.