6. týden Seniorů bez hranic

Čeká nás 6. týden našeho projektu a v něm 3 akce.

V úterý 6. srpna 2019 si od 9 do 10 hodin můžete od lektora pana Kuboše zajímavou formou nechat poradit, jak lépe vycházet s penězi. Seminář „Chcete lépe vyjít s penězi?“ se koná v kanceláři EFPA, Masarykova tř. 903/11 v přízemí. Přihlašujte se na tel. 603 922 062 nebo pište na jaroslav.kubos@nexttem.cz.

 Ve středu 7. srpna se od 10 do 11 hodin na Oblastní unii neslyšících, Jungmannova 25, dozvíte o komunikaci s osobami s poruchami sluchu. V seniorském věku už částečná ztráta sluchu postihuje mnohé z nás i naše blízké a je dobré vědět, jak se přesto co nejlépe domluvit. Na zajímavou přednášku od těch nejerudovanějších se přihlašujte paní Janě Grohmannové, tel. 774 585 225, email:jana.grohmannova@ounol.cz.

Ve čtvrtek 8. srpna Vás zveme do AGE centra na „Toulky pamětí a historií Olomouce“. MUDr. Dagmar Malotová, MBA, Vás ve 13 hodin provede tímto ambulantním zařízením pro seniory a poté se vydáte na krátkou procházku, na které si otestujete si svou paměť. AGE centrum se nachází v 1. patře, Na Šibeníku 1 (budova chirurgie), vchod je zezadu. A je nutné se přihlásit předem pí Šnajdrové, seniori@senioribezhranic.cz. Místa jsou omezená!