Senioři bez hranic – 5. týden

V 5. týdnu našeho projektu Vás necháme trochu vydechnout a pozveme Vás jen na jednu akci.

Ve středu 31. 7. 2019 si od 9 do 10 hodin můžete od lektora pana Kuboše zajímavou formou nechat poradit, jak lépe vycházet s penězi. Seminář „Chcete lépe vyjít s penězi?“ se koná v kanceláři EFPA, Masarykova tř. 903/11 v přízemí. Přihlašujte se na tel. 603 922 062 nebo pište na jaroslav.kubos@nexttem.cz.

Znovu se vám všem omlouvám, ale pro letošní rok se bohužel nepodařilo úspěšně uzavřít jednání s BEACPP4OK. o.p.s., takže se nebude konat původně plánovaný Den otevřených dveří v IT poradně.

 

Za to Vám chci připomenout akci v tomto týdnu Senior bez nehod. Ve čtvrtek 25. 7. do Olomouce přijede z Prahy moderátor Jiří Svoboda a bude vás provázet zábavnými videi o bezpečnosti seniorů v dopravě, ať už řidičů nebo chodců. Natočili je paní Jaroslava Obermaierová a pan Jiří Štědroň a některé spoty znáte i z televize. Akce se koná na Centru Pohybu, Sokolská 7, od 14 do 15:30 hodin a čekají vás i drobné dárečky. Na tuto akci je bezpodmínečně nutné se předem přihlásit u pí Šnajdrové, tel. 776 13 33 72, seniori@senioribezhranic.cz.