Akce 4. týdne Seniorů bez hranic

Ve 4. týdnu našeho projektu Vás zveme na tři akce!

Ve středu 24. 7. 2019 se na Oblastní unii neslyšících, Jungmannova 25 dozvíte o komunikaci s osobami s poruchami sluchu. V seniorském věku už částečná ztráta sluchu postihuje mnohé z nás i naše blízké a je dobré vědět, jak se přesto co nejlépe domluvit. Na zajímavou přednášku od těch nejerudovanějších se přihlašujte paní Janě Grohmannové, tel. 774 585 225, email:jana.grohmannova@ounol.cz.

 

Ve čtvrtek 25. 7. vás chci pozvat na atraktivní, již avizovanou akci Senior bez nehod, kdy do Olomouce přijede z Prahy moderátor Jiří Svoboda a bude vás provázet videi o bezpečnosti seniorů v dopravě, ať už řidičů nebo chodců. Natočili je paní Jaroslava Obermaierová a pan Jiří Štědroň a některé spoty znáte i z televize. Akce se koná na Centru Pohybu, Sokolská 7, od 14 do 15:30 hodin a čekají vás i drobné dárečky.

Na tuto akci je bezpodmínečně nutné se předem přihlásit u pí Šnajdrové, tel. 776 13 33 72, seniori@senioribezhranic.cz, v dostatečném předstihu, protože podle počtu přihlášených zajistíme místa v sále.

 

V pátek 26. 7. si na Centru Pohybu, Sokolská 7, od 9 do 11 hodin užijte pohodové Dopoledne plné her. Výběr bude na vás: můžete si zahrát ping pong či petangue, anebo deskové hry, karty a mnoho dalších. Přihlaste se paní Lence Fasnerové na tel. 774004641 nebo na mail centrumpohybuol@gmail.com.

 

Naopak se vám všem omlouvám, ale pro letošní rok se bohužel nepodařilo úspěšně uzavřít jednání s BEACPP4OK. o.p.s., takže se nebude konat původně plánovaná prohlídka BEA centra a Den otevřených dveří v IT poradně.